Турагентски софтуер

 Начало / Продукти / Турагентски софтуер

Турагентски софтуер

 

Ценова оферта                                            

Турагентски софтуер Еднократно Цена 1.400 лева                                      
1400 лева при подписване на договора.                   
Цената е без ДДС.   

 

Цента включва                                                       

Турагентски софтуер                                              
5 профила за достъп към софтуера.
5 часа обучение.
2 час поддръжка месечна консултация по оферти и резервации.
Ежедневен backup

 

Цената не включва

Месечна поддръжка и хостинг на софтуера 75 лева.
Bез ДДС.

 Турагентски софтуер

 

Този софтуер дава възможност да се оптимизира оперативната работа в офиса: следене на резервации, плащания, документи, списъци и справки.

 

Модул резервации
В софтуера могат да се създават резервации без оферти на момента, като се въвеждат данни в зависимост от услугите по нея.  Резервациите могат да бъдат за организирано пътуване с обща цена за клиента или за индивидуално пътуване  с различна цена и валута за всяка услуга. За отделните услуги могат да се въвеждат различни доставчици. В една резервация може да има няколко помещения.

 

Документи по резервациите
При създаване на резервация автоматично се генерират следните документи: договор с клиент, резервационна бланка клиент, резервационна бланка ТА ( ако има турагент), ваучер, протокол за прихващане.

 

База данни клиенти
Софтуерът може да има база данни за клиента. Могат да се съхраняват лична информация, всички изпратени оферти на клиента, както и копия на документите. В профила на клиента могат да се виждат и всички направени от него резервации.

 

База данни турагенти
Създава се профил на всеки турагент, в който се съхранява  фирмената информация, документи като партньорски договор или други,  могат да се генерират код и парола за B2B.

 

База данни доставчици
Генерират се база данни на всички доставчици, с които туроператорът ще работи.

 

Счетоводство
В този модул се извършват плащания от клиента и към доставчици, издават се фактури, проформа фактури, кредитно и дебитно известие, поротокол за самолетен билет, кредитно известие за самолетен билет и справки.

 

Списъци
След направени резервации могат да се генерират следните списъци: руминг лист, списък за граница, списък за авиокомпанията, списък за вътрешни турове, за водач на групата и др.

 

Справки
Могат да се извеждат всички нужни справки.

 

*Забележка: при желание може да се добавят другите модули от туроператорския софтуер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цялостно On-line софтуерно решение за Туроператори, Турагенти и Хотели!